Start

VÄLKOMMEN TILL SEKTIONEN FÖR PROTETIK OCH BETTFYSIOLOGI

Sektionen för Protetik och Bettfysiologi bildades 1993.

Den bildades i syfte att:

  • upprätthålla samhörigheten mellan ämnesområdena
  • främja utbildning
  • tillvarata medlemmars gemensamma intressen inom yrket
  • höja yrkets status

Idag har sektionen drygt 80 medlemmar. I princip alla medlemmar arbetar inom specialisttandvården- men även tandsköterskor som arbetar med protetik och bettfysiologi inom allmän- och privattandvården är välkomna.

Varje vår samlas sektionen för kurs och årsmöte. Kurserna är öppna även för icke medlemmar. Tandsköterskor inom protetik och bettfysiologi har en rad olika arbetsuppgifter. Assistans, egna patientbehandlingar, samordning av behandlingar, ekonomiska utredningar och medverkan i forskning och utbildning är bara några exempel.

Protetik och bettfysiologi har dessutom utvecklats och förändrats mycket under bara det senaste decenniet vilket ställer allt större krav på personal med spetskompetens.

Kursinnehållet spänner därför över många intressanta odontologiska ämnen men dagarna  blandas även med intressanta föredragshållare som pratar om ex retorik, bemötande, stress.

För att vara med i sektionen måste du vara medlem i STF, Svenska Tandsköterskeförbundet.

Hel kbf