Årsmöte 2017

by catrin on 15 March, 2017

Nytt årsmöte kommer att hållas under någon av kursdagarna 2018
——————————————————————————

Årsmöte har hållits i Örebro 18/5 2017.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året av årsmötet.

Annika Åkerlund avgick ur styrelsen och vi tackar för hennes tid som ordförande och suppleant.

Ny suppleant valdes in och vi välkomnar Mari Jernberg-Mattsson, Gävle, till styrelsen.

——————————————————————————-

Årsmöte har hållits i Norrköping maj 2016

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året av årsmötet.

Inga ändringar i styrelsesammansättningen.

——————————————————————————–

Årsmöte har hållits 28/5 2015 i Uppsala.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året av årsmötet .

Styrelsesammansättningen är lika som förra året.

——————————————————————————–

Årsmöte har hållits 15/5 2014 i Nyköping.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året av årsmötet .

Nyval och omval till styrelsen gjordes. Se sidan Styrelsen.

Ny ordförande valdes och vi hälsar Carin Esséus Välkommen.

Annika Åkerlund blir kvar som suppleant vilket vi är glada för och till vice ordf valdes Annica Krogell.

Vår kassör sedan 1993! Ulla Samuelsson avtackades med en present och lämnade över räknedosan till Annika Stange.

Vi avtackade även vår v.ordf Sofia Appelgren med en gåva.

——————————————————————————–

Årsmöte har hållits 17/5-13.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihetför det gångna året av årsmötet .

Nyval och omval till styrelsen gjordes. Se sidan Styrelsen.

Annica Krogell avgick som ordförande efter fyra utmärkt genomförda år av egen önskan. Annica sitter dock kvar som ledamot vilket vi är mycket glada för.

Vi hälsar varmt välkommen till Annika Åkerlund som sektionens nyvalda ordförande.

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: